Nước Anh: Thái Tử Charles nhiễm virus corona - BBC News Tiếng Việt