Hai bệnh nhân Ninh Thuận sau xuất viện tự cách ly 14 ngày | VTC Now